11. 11. Den válečných veteránů

Upoutávka na akci

Zde si můžete přehrát krátký 39s spot, který Vám přiblíží akci Hold Veteránům

Harmonogram akce

Akce se bude konat
11. Listopadu 2017 od 13:00

  • 13:00 - zpívaná hymna ČR - Dětský sbor Brno pod vedením Valerie Maťašové
  • 13:02 - přednes básně „ Na flanderských polích“
  • 13:04 - krátká vzpomínka obětem - kaplan UO Jan Pacner
  • 13:14 - píseň Ach synku, synku - Dětský sbor Brno
  • 13:16 - čestná salva členů historického sboru
  • 13:17 - zapíchnutí 1000 kusů dřevěných křížů do trávníku

Místo konání akce

Moravské náměstí
BRNO

Mapa místa konání akce

Česká státní hymna

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země
země česká domov můj!
Země česká domov můj!

Velký státní znak ČR

Báseň Na flanderských polích

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.
Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.

Když rozkvétá lán máků červených,
my neměli jsme spát na polích flanderských.

/ John McCrae | český překlad Jindra Svitáková /

Fotografie z 11. 11. 2016